top of page

KORUMALIYIZ.. 18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü

Traklardan Perslere, Byzantion’dan, Osmanlı’ya ve ardından Cumhuriyet’e kadar yaklaşık 7000 Yıllık tarihi bulunan Silivri'nin sahip olduğu tarihsel ve kültürel zenginlik göz önünde bulundurulduğunda somut ve somut olmayan kültürel mirasıyla, arkeolojik sit alanlarıyla, kara surlarıyla, nekropol alanlarıyla, sivil mimarisiyle son derece korunmaya değer bir kenttir.

 

Günümüzde Silivri'de pek çok kültürel mirası, sit alanı, nekropol alanları, nüfus mübadelesiyle gelen mübadillerin yaşadığı köyleri, arkeolojik alanları günümüze kadar ulaşmıştır. Ve bu sebeple kapsayıcı ve korumacı bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

 

Tam da bugün tüm dünyada 18 Nisan günü, ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) öncülüğünde Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü' (World Heritage Day) olarak kutlanmaktadır.

 

Bugünün en önemli amaçlardan biri ise kültürel mirasın korunması hususunda toplumsal bilincin oluşturulması, aktarılması ve bu konuda bir farkındalık yaratılmasıdır.

 

Anıtların, arkeolojik sit alanlarının, tarihi eserlerin korunması, tahrip edilmesi ve yağmalanmasının önüne geçilmesi, ileri ki nesillere aktarılması, korumacı bir anlayışla hareket edilmesi, akılcı, bilimsel ve akademik kriterlere uygun şekilde, Uluslararası koruma ilkeleri göz önünde bulundurularak kültürel mirasa sahip çıkılması ve bu konuda toplumsal bilincin oluşturulması başta devletler olmak üzere yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, aydın, bilimci ve akademisyen her bir vatandaşın öncelikli görevi olmalıdır.

 

18 Nisan 2024 Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü sebebiyle tüm kent halkını başta Silivri olmak üzere kültürel mirasa sahip çıkmaya, onun savunuculuğunu yapmaya ve toplumsal bir bilinçle geçmişten gelen mirası geleceğe taşımaya davet ediyoruz.

 

" İnsan bilinci, tarih bilinciyle var olur. "

 

Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği - 2024

 Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page