top of page

İBB'den Silivri'deki Çeşme'ye Ait Dilekçemize Cevap

Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği olarak Silivri’deki tarihi çeşmeler genelinde risk durumlarına göre gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında eserlerin belgeleme, hasar tespit çalışmaları, 3D tarama çalışmalarını yaparak riskli olanlarının öncelikli olması koşulu ile restore edilerek hayata döndürülmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda kurumlar arası yaptığımız yazışmalardan biri daha önce de yayınını yaptığımız Çukurçeşme sokaktaki çeşmeye ait.


Söz konusu çeşmeye dair Silivri Belediyesi ve İstanbu Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’ne gönderdiğimiz dilekçeye cevap İBB tarafından elimize ulaşmış durumdadır.


Bahsi geçen çeşmeye ait tarafımıza iletilen cevapta çeşmenin,Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 24.01.1964 gün ve 2322 sayılı kararı ile tescil edilmiş ve İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.12.2011 tarih ve 58 sayılı kararı ile koruma grubu I. grup olarak belirlendiği iletilmiştir.


Söz konusu çeşmeye ilişkin; Silivri Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün 19.07.2021 tarih ve 180731 sayılı yazısında iletilen çeşmenin rölöve projesi, İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.09.2012 tarih ve 290 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olduğu ve aynı kararda restitüsyon çalışmasının iletilmesine karar verildiği belirtilmiştir.


Aynı Kurulun 20.05.2016 tarih ve 1882 sayılı kararında ise, çeşmenin bulunduğu Çukurçeşme Sokağı’nda yolun dar olması ve yaya kaldırımını kapattığından, çeşmenin Alibey Mah. 262 ada 67 parselde bulunan tescilli asri mezarlığın bitişiğinde bulunan kamuya terkli alanın duvarına taşınması hususunda görüş talep edilen,Silivri Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 02.02.2016 tarih ve 296360 sayılı yazısına istinaden, müdahale paftasında çeşmenin yerinde korunduğu tespit edildiğinden uygun olmadığına,çeşmeye ilişkin restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak konservasyon ve sanat tarihi raporları ile birlikte iletilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

15.06.2021 Tarihli Dilekçe Cevabı
15.06.2021 Tarihli Dilekçe Cevabı

Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Çukurçeşme Sokak, 112 ada, 14 parselde yer alan tescilli

çeşmeye dair alınan Kurul Kararları incelenmiş olup, Silivri Belediyesi İmar Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda, bahse konu çeşmenin projelerinin taraflarınca hazırlandığı ve Temmuz 2021 tarihinde uygulama çalışmalarına başlayacakları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’ne şifahen bildirildiği belirtilmektedir.


Dilekçe cevabında anlaşılacağı üzere eser 1964 yılında tescil edilmiş olup 2011 yılında koruma grubu 1. Grup olarak belirlenmiştir.


Ancak; hemen bitişiğinde ve üzerinde yapı bulunan çeşme Silivri Belediyesi tarafından “ Çukurçeşme Sokağı’nda yolun dar olması ve yaya kaldırımını kapattığından, çeşmenin Alibey Mah. 262 ada 67 parselde bulunan tescilli asri mezarlığın bitişiğinde bulunan kamuya terkli alanın duvarına taşınması “ hususunda İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan 2016 tarihinde görüş talep edildiği belirtilmektedir. Fakat aynı kurul tarafından çeşmenin bulunduğu konumda korunması gerektiği belirtilmiştir.


Söz konusu kültürel varlığın döneminde yapıldığı nokta ve konum göz önünde bulundurulduğunda buradaki yolun darlığı ve yaya kaldırımının bulunması o döneme ait olan bir planlamanın sorunudur. Burada çeşme yaya kaldırımını değil yaya kaldırımı, bitişiğindeki blok ve sokakta yapılan yol katmanları çeşmeyi kapatmaktadır. Bu sebeple önceliğine bakıldığında taşınması gerekenin kültürel miras olan çeşme olmadığı aşikardır.


Kurulun 20.05.2016 tarih ve 1882 sayılı kararında belirttiği üzere, çeşmeye ilişkin restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak konservasyon ve sanat tarihi raporları ile birlikte iletilmesine karar verildiği belirtilmektedir.


Yaptığımız girişimler ve yazışmaların ardından çeşmenin restorasyon çalışmalarına 2021 Temmuz ayı içerisinde başlanacağı Silivri Belediyesi tarafından derneğimize yazılı olarak iletilmiştir. Ancak 30 Temmuz itibari ile her hangi bir girişim söz konusu değildir. Konu ile alakalı süreci yakından takip ederek kamuoyunu bilgilendireceğiz.Kamuoyuna Saygılarımızla


Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği
Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page