top of page

Silivri’de 105 Adet Mezar ve Su Kanalı Kalıntısı Bulundu

Güncelleme tarihi: 18 Tem 2022

İlçemizde 1259 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde BOTAŞ tarafından yürütülen “Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesi” kapsamında yapılan çalışmalarda söz konusu alanın tarihi Anastasius Surlarının koruma alanı ile kesiştiği bilgisi derneğimizce edinilmiştir.


Edinilen bilgiye göre;


İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arkeoloji Müze Müdürlüğünün 25.11.2021 tarih ve 1940704 sayılı yazı eki uzman raporunda anomali tespit edildiği, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.12.2021 tarih ve 6731 sayılı kararı gereği İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından iletilen Arkeoloji Müze Müdürlüğünün 07.02.2022 tarih ve 2162727 sayılı yazısı ve ekleri, 09.02.2022 tarih ve 2188290 sayılı yazısı ve ekleri, 23.02.2022 tarih ve 1236533 sayılı uzman raporu sonucunda kurulun 489 numaralı toplantı gündeminde 34.31.1237 no.lu işlem dosyasının görüşüldüğü ve 24.02.2022 tarih ve 6951 sayılı kurul kararı alındığı bilgisi edinilmiştir. Ayrıca İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğünün 07.02.2022 tarih ve 2162727 sayılı yazısı ve ekleri ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arkeoloji Müze Müdürlüğünün 09.02.2022 tarih ve 2188290 sayılı raporunda alanda şu ana kadar 58 adet Bizans dönemi mezarının tespit edildiği, olası mezar ya da mezarların tespiti amacıyla yüzey toprağının yaklaşık 1,5 metre seviye altında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen su kanalı kalıntısı ile karşılaşıldığı, İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğünün 21.03.2022 tarih ve 2315961 sayılı sayılı yazı eki uzman raporunda ise alanda şu ana kadar 105 adet tamamı Bizans dönemine ait mezar yapısının tespit edildiği, bunlardan bazılarının çatma kiremit tipi, bazıları basit toprak gömü tipi ve 2 adet üzeri taşlarla kapatılmış (Taş kapak)altında toprak bulunan olası mezarlardır denildiği belirtilmektedir.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda yer alan tescil fişi


Kurulun 496 numaralı toplantı gündeminde 08.04.2022 tarih 7113 sayılı kurul karar ile söz konusu mezarların ve su kanalı kalıntısının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildiğine, koruma grubunun 1 olarak belirlendiğine, bahse konu 1259 ada 3 parselin tapu sicil kütüğüne “I. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı” şerhinin düşüldüğü, tescillenen tüm mezarların ve su kanalı kalıntısının 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararına uygun olarak rölövelerinin hazırlanması gerektiğine, Müze denetiminde kazı çalışmalarının alanda devam ettirilmesine ve çalışmalar sonucunda hazırlanan raporların kurula iletilmesine karar verildiği bilgisi kurum web sayfasındaki toplantı gündemleri bölümünden alınmıştır.


Kurum web sayfasından edinilen bir diğer karara göre;


İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.06.2022/504 tarih ve numaralı, 10.06.2022/7288-I tarih ve numaralı kararında,


“..İstanbul ili, Silivri ilçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1259 ada, 3 parsel üzerinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 105 adet Bizans mezarı ve su kanalı kalıntısının taşınma talebinin ‘Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesi İkmal İnşaatı Yapım İşi’ kapsamında yapılacak olması ve yüksek kamu yararı içermesi sebebiyle uygun olduğuna ancak taşıma işlemlerinin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.04.2022 tarih ve 7113 sayılı kararıyla istenen tescilli kültür varlıklarına ilişkin 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararına uygun olarak hazırlanacak rölöveler ile birlikte taşıma yeri önerisi ve taşıma uygulamalarına esas teknik bilgilerin Kurulumuza iletilerek Kurulumuzca değerlendirildikten sonra yapılmasına..” karar verildiği göz önünde bulundurularak rölövesi uygun bulunan mezarların ve su kanalı kalıntısının İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arkeoloji Müze Müdürlüğünün 31.05.2022 tarih ve E-92207046-160.02.01-2560282 sayılı yazı eki ile iletilen taşıma usulleri raporunda belirtilen şekilde ilgili Müze uzmanları denetiminde önerilen taşıma yerine taşınmasının uygun olduğuna; taşıma çalışmaları sonrasında hazırlanacak Müze raporunun Kurulumuza iletilmesine ve çalışmalar sırasında 2863 sayılı Yasanın 10. Maddesi kapsamında tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına; "


İlgili Müze denetiminde kazı çalışmalarına devam edilmesine ve çalışmalar neticesinde oluşturulacak sonuç raporlarının ivedilikle Kurulumuza iletilmesine; " kararı yer almaktadır.


Silivri tarihi açısından son derece önemli kültürel miraslardan biri olan ve uzunluğu açısından dünyanın en uzun üçüncü suru olarak konumlanan Anastasius Surları çevresinde bulunan bu kalıntılar ilçemize dair toplumsal tarihin araştırılması, bu kazı çalışmalarına bağlı olarak araştırmanın genişletilmesi, ilçeye ait kültürel miras envanterinin güncellenmesi açısından üzerinde durulması gereken bir gelişmedir.


Bu bilgilere dayanarak dernek olarak Silivri Belediyesi ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na konuya dair sorularımızı yazılı olarak ilettik. Gelen bilgiler ve veriler ışığında ilçemizin kültürel mirasına dair gelişmeleri, kararları ve uygulanacak olan çalışmaları, kurumlarla olan yazışmalarımız ile cevaplarını kamuoyu ve ilçemiz ile paylaşacağız.


Saygılarımızla


EKLER:


98169,7113pdf
.pdf
PDF dosyasını indir • 192KB

08.04.2022/7113-I tarih ve sayılı karar

99447,7288pdf
.pdf
PDF dosyasını indir • 893KB

10.06.2022/7288-Itarih ve sayılı karar


Silivri Belediyesi ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilen dilekçe örneğiSon Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page