top of page

İBB'den Değirmenköy Kilisesi İle Alakalı Yanıt

Dernek olarak sürdürdüğümüz çalışmalar ve amaçlarımız doğrultusunda Silivri’ye ait kültürel mirasların korunması amacıyla kurumlar arası yaptığımız yazışmalara cevaplar gelmeye devam etmektedir.


Kültürel miraslara dair yaptığımız yazışmalardan biri olan Değirmenköy’deki Germiyan Kilisesi olarak bilinen Agia Paraskevi Kilise yapısına aittir. 27.05.2121 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’ne yazdığımız “ Değirmenköy Germiyan Kilisesi’ne Fotokapan Kurulması Hk. “ konulu dilekçede, yapının riskli durumda bulunması, defineciler tarafından halen kazılması ve günden güne tahribata maruz kalması dolayısıyla yapının restore edilene dek 7/24 kamera sistemi ile izlenmesi gerektiğini yapının kontrolü dolayısıyla belirtmiştik.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından cevaplanan dilekçede;


“ Müdürlüğün yapı ile ilgili yaptığı araştırma sonucunda kilise yapısının, İstanbul 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 18.04.1995 gün ve 3747 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olup, 16.01.2014 tarih ve 888 sayılı İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile “ … mülk sahibi Silivri Belediye Başkanlığı ve ilgili kolluk birimlerince kilise ve çevresinde güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınmasına, 13.06.2013 tarih ve 626 sayılı Kurul kararı ile hazırlanması istenen rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurula iletilmesi gerektiğine … “ kararı bulunduğu ve tescilli kilise yapısına esas rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projesinin iletildiği Silivri Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.05.2014 tarih ve 81752 sayılı yazısına istinaden İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.06.2014 tarih, 1104 sayılı kararı ile “ … Kurula sunulan rölövesinin uygun olduğuna, restitüsyonun uygun olmadığına, yapının daha fazla incelenerek hazırlanacak yeni restitüsyon projesinin iletilmesine, restorasyon ve çevre düzenleme projesinin restitüsyon projesinin iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine … “ dair alınan kararlar incelenmiştir.


Bu kapsamda başvurunuza esas konunun, Kurul kararlarında ifade edildiği biçimde mülk sahibi Silivri Belediyesi tarafından tetkik edilmesi gerekmekte olup bu hususta bilgi alınmasını ve gereğini rica ederim. “ olarak belirtilmiştir.


Tarafımıza gönderilen dilekçede de belirtildiği üzere yapı 18.04.1995 tarihinde Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmiştir. 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.01.2014 tarihinde aldığı karar doğrultusunda ise Kilise yapısı ve çevresinde güvenlik önlemlerinin İVEDİLİKLE alınması, 13.06.2013 tarihinde alınan kurul karar ile de rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin kurula iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ancak yapı ile alakalı alınan karar tarihlerinden itibaren içerisinde bulunduğumuz döneme kadar her hangi bir güvenlik önlemi alınmadığı görülebilmektedir. Yalnızca yapı çevresine tel çit çekilmesi tek başına yeterli bir güvenlik önlemi olmamaktadır. Aynı zamanda yapının da güvenliğinin sağlanması gerekli olup çökmesi önlenmelidir.


Dilekçe cevabının devamında, Silivri Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.05.2014 tarihli yazısına istinaden İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.06.2014 tarihli kararında “ kurula sunulan rölöve projesinin uygun olduğu ancak restitüsyon projesinin uygun olmadığı, yapıya dair araştırmaların yapılarak yeni bir restitüsyon projesinin çizilmesi gerektiği ve ardından restorasyon projesi ile birlikte çevre düzenleme projesinin de iletilmesi gerektiği “ belirtilmektedir.


Aynı tarihte Silivri Belediyesi’ne dernek olarak aynı dilekçe ile başvurmuş olup dilekçemiz 3 aya yakın bir sürenin sonunda 06.08.2021 tarihinde cevaplanmıştır.


Uzun yıllardan beri kaderine terk edilen yapı, kamuoyunda ve medyada belirli periyotlarla akıbetinden dolayı gündeme gelmektedir. Her ne kadar şahıslar ve kurumlar tarafından “ Yerinde İnceledik, Görüşüyoruz “ denmesine rağmen tekrar kaderine terk edilmektedir.

Dilekçede belirtilen kurul kararları ve maddelerinden de anlaşılacağı üzere, yerinde yapılan inceleme ve geçmiş dönem süreçleri de göz önüne alındığında yapıya dair güvenlik önlemlerinin 2014 yılından beri doğru şekilde alınamadığı, 2014 yılında kurula sunulan ve rölöve hariç geri çevrilen projelerinin 2021 tarihine dek halen düzenlenemediği görülmektedir.


Dİğer yandan yapıya ait 18.04.1995 gün ve 3747 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olup, 16.01.2014 tarih ve 888 sayılı İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile “ … mülk sahibi Silivri Belediye Başkanlığı ve ilgili kolluk birimlerince kilise ve çevresinde güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınmasına kararı bulunduğundan bu güvenlik önlemlerinin derneğimizce sağlıklı şekilde sağlanamadığı düşünülmektedir.


Tüm bu bilgiler doğrultusunda;


Yapının ve çevre güvenliğinin alınması, restitüsyon, restorasyon ve çevre projelerinin hazırlanarak kurula sunulması, İVEDİLİKLE yapının yıkılması önlenerek restore edilmesi, Silivri kültürel mirasları arasına kazandırılması gerekmektedir. Aynı zamanda 2014 yılında alınan kurul kararından beri neden güvenliğin sağlanamadığı, 2014 yılından itibaren projelerinin neden bitirilemediği kamuoyuna şeffaflık gereği açıklanmalıdır. Yapının içerisinde bulunduğu risk faktörlerinden dolayı yıkılması durumunda Silivri Kültürel Mirasının Korunamadığı sonucu çıkacaktır.


Kamuoyuna Saygılarımızla

Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page