top of page

Yıkım Hakkında, Silivri Kamuoyuna

Güncelleme tarihi: 3 Mar

74-75 yıldır Silivri’de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak faaliyet göstermiş 1 Mart 2024 tarihi itibariyle yıkılmış Eski Silivri Ortaokulu Binası ile ilgili olarak pek çok Silivri sakini tarafından derneğimize söz konusu Cumhuriyet dönemi yapısının neden yıktırıldığı sorusu yöneltilmiştir.

 

Yıkımı gerçekleştirilen yapı ile derneğimizce yapılan  ilk değerlendirmeler ve incelemeler doğrultusunda, eski fotoğraflardan ve geçmiş dönemde bu okulda öğrenim gören Silivri sakinlerinden edindiğimiz bilgilere göre yapı, 1947 dolaylarında Silivri Ortaokulu olarak hizmet vermeye başlamış olup yaklaşık 75 yıl boyunca Silivri'de ayakta kalmıştır.Aynı zamanda cadde üzerindeki dört eski binadan biriydi. 2023 yılında yayınlanan haberlere göre deprem riski sebebiyle bina boşaltılmış ve riskli yapı statüsünde değerlendirilmiştir. Bugün ise söz konusu bina, iki iş makinası tarafından yıkılmıştır.

 

Silivri’nin geçmişine ışık tutan ve belleğini yansıtan Cumhuriyet döneminin ilçede kalan son örnekleri köhneleşerek  Silivri'nin köklü kent belleğini yansıtan bu yapısı gibi yok olması ile sonuçlanmaktadır.

 

Yerelde pek çok vatandaşın zamanında bu okulda öğrenim görerek mezun olması, ilçeye uzun yıllar eğitim alanında hizmet vermesi göz önünde bulundurulduğu takdirde, bu yapının yıkımının önüne geçmek adına gerekli tedbirlerinin ve çalışmaların uygulanmadığını gözlemleyerek kentlinin ve kentin belleğiyle güçlü bağ kurmuş yapının yıkımını üzüntüyle ve endişeyle takip ediyoruz.

 

Silivri’nin Cumhuriyet dönemine ait ayakta kalmış birkaç yapısının mimarlık ve sanat değeri olmasa dahi bir değer olarak korunmasını ve yeniden işlevlendirilerek kent yaşamına katılması gerektiğini savunuyoruz.

 

Geçtiğimiz senelerde, derneğimizce çalışmalar yürüttüğümüz ve yazışmalar ile takipçisi olduğumuz Silivri'nin çeşitli köylerinde bulunan Sivil Mimarlık Örneği olarak gördüğümüz "metruk yapı" olarak değerlendirilen kültür varlıkları için ayrıntılı belgelendirme, taramalar ve yeniden projelendirilmesine yönelik ilgili çalışmalar yürütülmeksizin söz konusu yıkımların gerçekleştirilmesi Silivri’de  kültürel miras ve koruma mevzuatı açısından son derece sakıncalı ve kabul edilemez uygulamalardır. Ayrıca metruk yapı haline dönüşen yapılar ile ilgili koruma mevzuatına rağmen gerekli belgeleme çalışmalarının yapılmaması gibi  bahsi geçen okul binasının ayakta kalmasına yönelik gerekli çalışmaların ve tedbirlerin yürütülmemesi de o kadar vahim ve endişe vericidir.Tüm bu  değerlendirmeler ışığında Silivri sakinlerinin derneğimize ulaşan talebi, derneğimizin Silivri’nin köklü kültürünün ve mimari mirasının korunması ve yaşatılması için yürüttüğü çalışmaları ve yıkımı gerçekleştirilen yapı ile ilgili tespitler üzerine Silivri Belediyesi’ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne taleplerimiz ve sorularımız olacaktır.

 

Şöyle ki;

 

Yıkımı gerçekleştirilen Eski Silivri Ortaokuluna ait deprem riski raporunun kamuoyu ile paylaşılmasını,

 

Afetler karşısında yapının yenilenmesi ve güçlendirme yapılması mümkün olup olmadığı değerlendirilmesinin raporda yer alıp almadığı, böyle bir değerlendirmenin bilirkişi incelemesi sonucunda olup olmadığının bildirilmesini,

 

Yapının statik durumu ile ilgili bir raporun ilgili kurum, üniversite ve alanında uzman bilirkişilerden talep edilip edilmediğinin, yapının yıkılması yerine güçlendirilmesi yoluna neden gidilmediği, kararın nasıl verildiği ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini,

 

Yapının statik durumu ve deprem riski tespiti konusunda kimlerden görüş alındığı ve bu görüşlerin neler olduğunu,

 

Yıkılan Cumhuriyet dönemi yapısına ait molozlarının nasıl değerlendirileceğini,

 

Yapının yerine ne yapılması düşünüldüğü ya da bulunduğu alanın hangi fonksiyon ile ele alınacağı ile ilgili bir plan ve proje olup olmadığını,

 

Çevresinde yer alan Ziraat Bankası, İş Bankası ticari yapıların akıbetinin neler olacağı, bu yapıların afetler karşısında dayanımını arttırmaya yönelik gerekli çalışmaların hayata ne zaman geçirileceğini

 

İlgili bakanlıklara, Silivri Belediyesi’ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne soruyoruz. Ayrıca ilçemizde belediye ile ilişkiler kuran ve ilçemizde faaliyet gösteren kent konseyince bahsi geçen hususları takip etmelerini, ilgili kurumlar ve kuruluşlar tarafından şeffaflık, ortak akıl ve kentin yönetime doğrudan katılımcılığı gibi ilkeler çerçevesinde Silivri’nin olası afetler karşısında kültür varlıkları ile yapı stoğunun dayanıklılığını arttırmaya yönelik çalışmaları yerel halkla, meslek odalarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla  buluşturmalarını ve paylaşmalarını bekliyoruz.

 

Silivri’de yıkımı gerçekleştirilen Eski Ortaokul Binasından hareketle ilçemizdeki tarihi yapıların çeşitli gerekçelerden dolayı korumak ve önlem alıp gelecek nesillere ulaştırmak yerine doğrudan ortadan kaldırmak halkın belleğini, anılarını ve kent kimliğini silmekle eşdeğerdir. Ayrıca temeli toprak altında kalmış Eski Silivri Belediye Binasının Silivri’ye kazandırılmasını övünçle anlatılırken Silivri’nin geçmişini yansıtan yapılarından birinin  güçlendirilmesi yerine idarece yıktırılması, Silivri’de kent belleğinin ve kent tarihinin  korunması yönünde yapılmış açıklamalara güvenimizi sarstığını, Silivri’de kültürel mirasın yaşatılması konusunda endişelerimizi günden güne arttırdığını belirtmek isteriz.

 

Dolayısıyla kent sakinlerinin gerçekleştirilmiş yıkımdan dolayı haklı endişelerinin acilen giderilmesini, sorularının cevaplandırılmasını ve ilgili taleplerin yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarınca değerlendirilmesini görmek istiyoruz.

 

Bu bağlamda, sıralı taleplere ve sorulara istinaden ilgili Bakanlıkların, Silivri Belediyesi'nin kamuoyuna açıklama yapması, derneğimizce belirttiğimiz gibi kent halkının gelişmeler ile ilgili eş zamanlı bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

 

Silivri'de kent belleğini, aklı, bilimi, liyakatı, şeffaflığı, ortak aklı ve dayanışmayı savunan sivil toplumun parçası  olarak bu süreci takip edeceğimizi, ilgili kurumlardan gelecek cevapları sizlerle paylaşacağımızı belirtmek istiyoruz.

 

Saygılarımızla

 

Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği”


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page