top of page

Silivri'deki 5 Bin Yıllık Kurgan Mezarı'nın Olduğu Bölge Sit Alanı İlan Edildi

İlçemizde 2016 yılında keşfedilen kurgan mezarının bulunduğu bölge 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


2016 yılında Çanta'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan, İlk Tunç çağına tarihlenen yaklaşık 5.000 yıllık Kurgan Mezarı en önemli keşifler arasında yerini almıştı. Kazılar sonucu 5 mezar ve duvar kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Buluntular İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kaldırılmış ancak bölgede her hangi koruma önlemi alınamamıştı. Silivri için son derece önemli olan bu kültürel mirasa yönelik giriş çıkış serbestken, güvenlik kamerası ile izlenememekte, güvenlik dahi bulunmamaktaydı. Yalnızca müze müdürlüğü tarafından duvarların üzeri su geçirmez örtü ile kapatılmıştı. Bu şekilde kaderine terk edilen Tümülüs definecilere de davetiye çıkartmaktaydı.

Fotoğraf : https://arkeofili.com/


Konuya ilişkin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Tümülüse ait alan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak ilan edildi. Karar Resmi Gazete'de de yayınlandı.


Alınan kararda Tümülüsün korunma grubunun 1.Grup olarak belirlenmesi, rölövesinin hazırlanarak iletilmesi, 1. derece arkeolojik sit olarak tescillenmesi, sit sınırlarının belirlenebilmesi için rölövesi ile birlikte kadastralli ve mülkiyetli halihazır haritalar üzerine aplike edilerek iletilmesi, kalıcı koruma tedbirleri ve sergilenmesine ilişkin projelerin ivedilikle kurula iletilmesine, 2863 sayılı Yasanın 10'uncu maddesi kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgilileri ve Silivri Belediyesi'nce alınmasına karar verildi.

Alınan bu kararlar doğrultusunda dernek olarak İlçe Belediyesi ve 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na ne gibi koruma ve güvenlik tedbirlerinin alınacağı, kurulun talep ettiği rölöve çalışmalarının hangi yöntemle ve çalışmaların ne zaman gerçekleştirileceği konusundaki soru önergemizi ileteceğiz. Gelen bilgiler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı yayınlarımızı paylaşacağız.


Saygılarımızla


İlgili Karar;

Fotoğraf : https://arkeofili.com/Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page