top of page

Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu Toplantısı - 1

15. dönem Silivri Kent Konseyi tarafından oluşturulan Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu toplantısı 27 Haziran 2024 günü gerçekleşti. 11 kişilik katılımın gerçekleştiği toplantıda tanışmanın yanı sıra kente dair değerlendirilmelerde bulunuldu.


Toplantıda derneğimiz adına yaptığımız taleplerde, komisyonun çalışma şekli, alınan karar ve gündemlerin halk ile paylaşılması, kent konseyi adının, meclis ve komisyonlarının daha bilinir ve halk tarafından görünür olması, tarih komisyonunun içerisinde bir bilim kurulu oluşturulması önerisi getirildi. Aynı zamanda yerel yönetim ile Silivri Kent Konseyi arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, kent adına alınacak kararlarda Kent Konseyi ve Sivil insiyatifin önemi gibi konulara değinildi.


Kentin Kültürel mirası ve toplumsal tarihini ilgilendiren konular başta olmak üzere katılım sağladığımız komisyonlarda görüşülen gündemler, alınan kararlar ve her türlü fikirleri şeffaflık ve kent yönetime katılımcılığın arttırılması adına kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtmek isteriz.


Aynı zamanda halkımıza Kültür Sanat Tarih Komisyonu başta olmak üzere Silivri Kent Konseyi meclisleri ve komisyonlarında kentin yönetimine katılımcı olmaları adına aktif olarak sorumluluk almaları çağrısını tekrarlamak istiyoruz.


27 Haziran 2024 tarihli toplantıda Komisyon içerisinde ve Silivri Kent Konseyi Yönetim Kurulu'nca değerlendirilmesi adına getirdiğimiz öneri ve talepler aşağıdaki gibidir;


 

Silivri Kent Konseyi Kültür Sanat - Tarih Komisyonu ve Silivri Kent Konseyi Başkanlığı'na;

 

Silivri Kent Konseyi Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu                 Toplantı Notları | 27.06.2024

TOPLANTI: 1


27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Silivri Kent Konseyi Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu toplantısında belirttiğimiz ve yönetim kurulunca değerlendirilmesini önerdiğimiz maddeler aşağıdaki gibidir;


A.   ÖNERİ VE TALEPLER

1.            Daha önce Silivri Kent Konseyi WhatsApp grubunda  önerdiğimiz üzere Kültür Sanat ve Tarih konularının birbirinden ayrı dinamikler olması, tarih ifadesinin kentin maddi varlıklarını da ifade etmesi amacıyla Kültür Sanat ve Tarih Komisyonlarının birbirinden ayrılarak Tarih Komisyonunun adının "Kültürel Miras ve Tarih" ya da "Kent Kültürü ve Kültürel Miras Komisyonu" olarak değiştirilmesini öneriyoruz.


2.            Komisyon içerisinde üretilecek olan projelerin, fikirlerin ve yol haritasının kente, kentin tarihi ve kültürel mirasının dezavantaj durumuna göre, aynı zamanda risk durumlarını da göz önünde bulundurarak doğru adımlar atılmasını sağlamak amacıyla bir bilim kurulu oluşturulmasını öneriyoruz. (Bu konu hakkında gerek görülürse dernek olarak destek sağlayabiliriz.)


3.            Başta Tarih komisyonu olmak üzere daha önce Silivri Kent Konseyi WhatsApp grubunda  önerdiğimiz üzere kent halkının Konsey sosyal medya hesaplarına ya da basın bildirilerine erişiminin kısıtlı olabileceğinden Silivri Kent Konseyi'ni yakından tanımak, çalışmalarından, meclis ve komisyonlarından haberdar olmak ve yönetime katılımının kolaylaştırıcı olması adına Silivri'nin merkezi noktalarında belirli tarih aralıklarıyla Kent Konseyini tanıtmayı hedefleyen standların  kurulmasını öneriyoruz.


Böylece stand çalışmalarıyla halkla temas edilerek iletişim bilgileri alınabilir, konseye ait çalışmaların duyuruları daha çok kişiye ulaştırılabilir, bir iletişim veritabanı kurularak sivil halkın meclis ve komisyonlara katılımın kolaylaştırıcı olması sağlanabilir. Aynı zamanda standlara konulacak bildiri, afiş ve üye formlarıyla komisyon çalışmalarına kayıtlar alınarak sivil halkın ortak yönetişime katılması desteklenebilir. Standların yanı sıra üretilecek ek iletişim kanalı fikirleriyle meclis ve komisyon toplantılarının daha kalabalık olmasının yanı sıra oluşturulacak bilim kuruluyla birlikte kente dair daha somut fikirler oluşturularak kollektif, üretken bir kent konseyi oluşturulabilir.


4.            Yine başta Kültürel Miras ve Tarih alanında faaliyet gösteren komisyon başta olmak üzere Kent Konseyi'nin tüm meclis ve komisyonlarında alınacak kararların, görüşülen gündemlerin ve gelen önerilerin-projelerin kimden geldiğini, neler olduğunu, bu önerilerin kabul edilip edilmediği, edilmediyse neden edilmediğinin belirtildiği aylık detaylı ve düzenli bir raporun şeffaflık ilkesi gereği kamuoyu,basın, belediye meclisi, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve halk ile paylaşılmasını talep ediyoruz.


Saygılarımızla.


Fotoğraf: Silivri Kent Konseyi

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page