top of page

Çukurçeşme Restorasyonu 2022'ye Ertelendi

Dernek olarak Silivri'de yer alan çeşmelerin restorasyon çalışmaları kapsamında kurumlar ile gerçekleştirdiğimiz yazışmalarda yapıların risk durumlarını göz önünde bulundurarak bir takım öncelikler belirlemiştik. Bunlardan ilki Alibey Mahallesi 112 Ada, 10 Parsel'de yer alan Çukurçeşme Sokakta bulunan çeşmeydi.

Geçtiğimiz dönemlerde çeşme ile alakalı yaptığımız incelemelerde çeşmenin durumunu belirtilen duyurular yapmış, kurumlar arası yazışmalarla çeşme restorasyonunu gündeme getirmiştik. Tarafımıza gönderilen dilekçelerde çeşme restorasyon uygulamasının Temmuz ayı içerisinde başlandığı ve devam ettiği belirtilmişti. Ancak son 5 aylık süreçte yaptığımız inceleme ve aldığımız cevap sonucunda bir takım cevaplar birbiri ile bağdaşmamaktadır.


Silivri'ye Ait Çeşme Tahribatları - silivritarihder.com/post/silivri-cesmeleri-taleplerimiz


Çeşme Restorasyonu Temmuz Ayında Başlıyor - https://www.silivritarihder.com/post/restorasyon-temmuz-ayinda


Söz konusu çeşme ile alakalı 27.05.2021 tarihinde Silivri Belediyesi'ne çeşmenin projelerinin hazırlanarak restorasyonunun yapılması hususunda yaptığımız başvuru sonucunda tarafımıza yazılan 08.06.2021 tarihli dilekçede restorasyon uygulaması çalışmasının Temmuz ayında başlanacağı belirtilmişti. Bunun akabinde 30.07.2021 tarihinde tarafımıza iletilen bir diğer cevapta ise çeşme ile ilgili restorasyon çalışmalarının Temmuz ayı içerisinde başladığı ve devam etmekte olduğu belirtilmişti.

15.06.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından derneğimize gönderilen dilekçe cevabında da "Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, Çukurçeşme Sokak, 112 ada, 14 parselde yer alan tescilli çeşmeye dair alınan Kurul Kararları incelenmiş olup, Silivri Belediyesi İmar Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda, bahse konu çeşmenin projelerinin taraflarınca hazırlandığı ve Temmuz 2021 tarihinde uygulama çalışmalarına başlayacakları tarafımıza şifahen bildirilmiştir. " bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Ancak Temmuz ayından itibaren takibini sürdürdüğümüz 5 aylık süreçte çeşme restorasyonu ile alakalı herhangi bir çalışmanın yapılmadığı derneğimiz tarafından tespit edilmiş olup 20.10.2021 tarihinde;


1- Çeşmenin restorasyon uygulamasına ne zaman başlanacağı,

2- Restorasyon uygulamasının hangi kurum/firma tarafından yapılacağı,

3- Projeler doğrultusunda çeşme restorasyonunun ne zaman tamamlanarak kullanıma açılacağı gibi soruların bulunduğu bir diğer dilekçeyi Silivri Belediyesi'ne ilettik.


02.12.2021 tarihinde tarafımıza iletilen cevapta daha önceleri restorasyon uygulama çalışmalarının başlandığı belirtilen çeşmenin restorasyonu ile ilgili çalışmaların " çeşmelerin projelendirilmesi " ile ilgili 2022 yatırım programına alındığı, çalışmalar tamamlandığında çeşmenin hizmete açılacağı belirtilmiştir.

Derneğimize gönderilen cevaplarda sırasıyla 08.06.2021 tarihinde kurul onaylı restorasyon projesinin uygulamasına Temmuz ayı içerisinde başlanacağı, 30.07.2021 tarihinde Çukurçeşme ile ilgili söz konusu restorasyon çalışmalarının Temmuz ayı içerisinde başlamış olduğu ve devam ettiği, 02.12.2021 tarihli dilekçe cevabında ise uygulamasına Temmuz ayında başlanacağı belirtilen çeşmenin projelerinin " çeşmelerin projelendirilmesi ile ilgili 2022 yatırım programına " dahil edilerek projelendirileceği anlaşılmaktadır.


Tüm bu bilgiler doğrultusunda geçen süreç göz önüne alındığında bu ve buna benzer riskli durumdaki pek çok kültürel mirasın ivedi şekilde koruma altına alınması, restorasyonlarının bir an önce yapılarak kent mirasına kazandırılması gerekmektedir.


Kamuoyuna Saygılarımızla

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page