top of page

Antik Trakya Sikkeleri.. Antik Trakya Haritası

Görseldeki madeni sikkeler, antik dönemden Roma dönemine kadar Yunan kolonileri, yerli kabileler, yerel hanedanlar ve Roma eyalet yöneticileri tarafından darp edilmiş ve toplumun kimlik yapılarını belirleyen TRAKYA sikkeleridir.


Odak noktası Trakya olan bu sikkeler, şehirlerin topografik özelliklerini, kent kimliğini, üretim kaynakları ile birlikte araç ve gereçlerini tasvir eder. Sikkelerde tasvir edilen Greko-Romen tanrıları önemli bir yer kaplar. Yerel özellikleri, kentsel kimliğin bu sikkelerde kendini nasıl gösterdiğine dair önemli bir ipucudur.

Madeni paralar, sosyal, ekonomik ve idari değişikliklerin yerel kimlik inşaları üzerinde yaratabileceği potansiyel etkiyi araştırmak için özellikle iyi bir araçtır. Trakya'nın sikkelerinin yer aldığı bu harita madeni paraların yalnızca yerel değil, aynı zamanda ortak, bölgesel bir Trakya kimliğini ne ölçüde yansıttığını ve hatta yaydığını vurgulamaktadır.


Haritada yer alan Antik Silivri'ye ait sikke M.Ö. 425-410 BC yıllarına ait olup derneğimizin envanterinde bulunmaktadır.


Silivri ve sikkelere ait Silivri Tarih Derneği Bülteninde yer alan makale için : https://www.silivritarihder.com/post/silivri-tarih-derneği-bülteni-2-sayısı-çikti


Kaynak1 : bkz. https://www.topoi.org/knowledge-transfer/exhibitions-and-events/thrakische-munzen/


Son Yazılar

Hepsini Gör

Komentarze


bottom of page