top of page

Antik Kent Silivri

Silivri binlerce yıllık tarihiyle antik kent olarak süregelmiş bir tarihi vardır. Köprüleri, sarnıçları, kiliseleri, surlarıyla bu tarihi görünümünü sürdürmektedir. Binlerce yıllık geçmişinde Megaralılar, Helenler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar olmak üzere birçok kavime ve imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Silivri bir tarım, balıkçılık ve kültür merkezi olma özelliğini binlerce yıldır sürdüyor. Gelecekte de bu görünümüyle parlamaya devam edebilmesi için kent yönetimi ve halkın ortak bir akılla gerekli çalışmalar yapılması ve kentin kültürel mirasını gelecekte de koruyabilmesi için planlı ve programlı çalışmaların tasarlanması şarttır.


6000 yıllık bir geçmişe sahip olan Silivri, kültürel mirasın korunması ve kente bir antik kent görünümünü verilebilmesi için yerel yönetimin ciddi bir sınava tabi olması kaçınılmazdır. Yerel yönetimlerin tarihi ve kültürel mirasa verdikleri değer açısından da önemli bir süreci ifade etmektedir. Silivri’nin bir antik kent olmasının getirdiği görevler de vardır.

Silivri Gravürü - Silivri Tarih Derneği Arşivi
Silivri Gravürü Taş Baskı Kopya - Silivri Tarih Derneği Arşivi

Eğitim ayağında çocukların ve gençlerin kültürel mirasa sahip çıkması için gerekli eğitim süreçlerinden geçmesi, kentlilik bilincinin aşılanması gerekmektedir. Bu görev çok zahmetli ve özen isteyen bir süreçtir. Çocuklara ve gençlere sadece teorik bilgi verilerek bu değerler silsilesinin onlarda yer etmesi sağlanamaz. Pratik açıdan da onların bu bilince erişebilmeleri için ciddi bir eğitimden geçirilmelidir. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu restorasyon şantiyelerine ziyaretçi kabulü gibi Silivri’de de yapılacak restorasyon çalışmalarına da gençlerin ve çocukların katılımı sağlanarak bir tarihi eserin ne anlama geldiğini ve nasıl korunması gerektiğine dair bilincin oluşabilmesi açısında önemli bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Antik kentin kültür turizmi ile canlanabilmesi için atıl durumda olan mekanlarının da restorasyon ve yeniden düzenlemelerle kent tarihi mirasına kazandırılması şarttır.


Ben yaptım oldu anlayışını bir kenara bırakarak halkın da bu sürece dahil edilmesi, yapılacak bütünlüklü yani bütün kenti kapsayan bir konsept ile kültürel turizme angaje edilmesi şarttır. Şirine, Safranbolu, Beypazarı gibi kentlerde uygulanan bütünlüklü restorasyon ve marka kent olması için gerekli olan bütün enstrümanlarla , Silivri bir marka kent olabilir. Bu süreçlerin özellikle halkın katılımıyla şeffaf bir şekilde yönetilmesi, halkın karar merci olabilmesi için yerel yönetimlerin bu doğrultu da projeler üretebilmesi, Sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmalar üretmesi elzemdir. Yapılacak çalışmalar yalnızca kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması değil, yurttaşlık bilincinin gelişmesi açısından da önemlidir.


Geçtiğimiz gün gündeme gelen, daha önceki kazı çalışmalarıyla da Perinthos Bazilikası'nın gün yüzüne çıkarıldığı Marmaraereğlisi'nde (Perinthos) arkeolojik kazı çalışmalarına başlanacağı duyurulan Antik Tiyatro Trakya'nın tarih ve kültür turizmi açısından değer kazanacağı ve bu bölgelerin antik liman kentleri olmasından dolayı değerlendirilmesi gerekmekte, Tekirdağ'dan başlayan ve Marmaraereğlisi'ne uzanan bu hat Gümüşyaka ile birlikte Silivri'ye kadar ulaşması gerekmektedir. Bu tarz keşif,kazı ve araştırmalar kentlerin tarihi açısından çok önemlidir. Bu sebepten Silivri'de de arkeolojik kazı araştırma çalışmalarına bir an önce imkan verilmelidir. Buna bağlı olarak yerel idarelerde de gerekli niteliklere sahip ekipler oluşturulmalı, sorumluluklar verilmeli bu konularda ivedilikle girişimler sağlanmalıdır.

Perinthos Bazilikası - Marmaraereğlisi
Perinthos Bazilikası - Marmaraereğlisi

Bu sebeplerden dolayı Silivri’nin tarihi kent dokusunu koruyabilmesi ve üzerine koyarak ilerleyebilmesi için kent yönetimlerinin özel bir çaba harcaması gerekmektedir. Silivri’nin ev sahipliği ettiği Roma, Bizans ve Osmanlı devletinin kendi kültür ve sanat anlayışlarının örneklerini barındırmakta, her birinin kendine özgü estetik çizgisi ve saygınlığının olduğu bilincinin kent toplumunun aklına kazınması gerekmektedir. Bu doğrultuda yerel yönetimlere, Sivil Toplum Örgütlerine ve halka çok büyük bir görev düşmektedir. Dernek olarak buradan tüm yerel idari birimlere ve Sivil Toplum Örgütlerine çağrımızdır.


Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma DerneğiSon Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page